Pokročilé metody numerické simulace proudění v lopatkových strojích

Datum: 
05.04.2018 - 17:00
Místo konání: 
ČVUT - Fakulta dopravní - Albertov

Přednáška OSL ČR


Přednášející: David Hlaváček

Anotace: Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se současným stavem a novými trendy v oblasti numerické simulace proudového pole v lopatkových strojích.

V rámci přednášky bude mj. představena nová skupina výpočetních metod, zvaných Transient Blade Row, zohledňujících nestacionární proudění. Tyto metody umožňují značně zvýšit přesnost dosahovaných výsledků oproti doposud v praxi využívaným metodám, přičemž se nároky na hardware o mnoho nezvýší.