Historie

Odborná společnost letecká České republiky z.s., dále jen OSL, byla založena 8.5.1990 jako občanské vědecko-technické sdružení podle tehdejšího zákona o sdružování občanů a v témže roce se stala s dalšími vědecko-technickými společnostmi zakládající členskou společností nově ustaveného Českého svazu vědeckotechnických společností. Historie OSL však sahá ještě před rok 1990, kdy byla součástí Strojnické společnosti působící v rámci Československé vědecko-technické společnosti, která vznikla transformací původního Spolku inženýrů a architektů Republiky československé SIA v roce 1951. V té době působila OSL jako Odborná skupina pro letectví, jako jedna z více různě odborně zaměřených skupin Strojnické společnosti. Spolek inženýrů a architektů Republiky československé kontinuálně přešel v roce 1918 transformací z dřívějšího Spolku architektů a inženýrů v Království českém, založeném na základě schválených stanov tehdejším c. k. místodržitelstvím v Čechách ze dne 31.října 1865.

 

Název Odborné společnosti letecké byl předmětem široké diskuse členů Prezidia, ve které významně přispěli Ing. Jan Růzha z Technometry Hostivař, Ing. Martin Paloda z Aero Vodochody,  Ing. Josef Kubeš a Ing. Josef Maršálek, oba z Motorletu - Jinonice. Současně s názvem bylo navrženo i první logo společnosti, na jehož návrhu se významně podílel Ing. Martin Paloda.

 

OSL se hrdě hlásí k odkazu SIA, který byl založen jako třetí nejstarší inženýrský spolek v Evropě po Rakousku-Uhersku, kde Spolek rakouských inženýrů a architektů ÖIAV byl založen ve Vídni již 18.června 1948 a Spolek německých inženýrů VDI pak 12.května 1856 v městě Alexisbad v Sasku-Anthaltsku.

 

Vlastní Odborná skupina letecká v období let 1951 až 1989 patřila mezi jedny z nejaktivnějších odborných skupin v rámci Strojnické společnosti ČSVTS a sdružovala prakticky všechny zaměstnance Československého leteckého průmyslu, letecké dopravy, letectva a leteckých kateder na vysokých školách, tedy více než 28000 zaměstnanců všech kategorií a zastupovala tak významný průmyslový a vědecko-výzkumný potenciál celé republiky. Před rokem 1990 byli postupně vedoucími Odborné skupiny letecké Ing. Karel Straka, pracovník Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ve Slezské ulici v Praze na Vinohradech , Ing. Jan Poláček, náměstek generálního ředitele ČSA a posledním vedoucím  významný letecký konstruktér Ing. Jan Mikula z Moravanu Otrokovice a z Aero Vodochody, který organizoval pravidelná zasedání výboru skupiny na Katedře letadel FS ČVUT v Praze na Karlově náměstí 13 a ve spolupráci s vedoucím a zakladatelem katedry letadel Prof. Dr. Ing. Janem Jerie, Dr.Sc., EUR ING organizoval pravidelné „Rozpravy“ , tedy přednášky a besedy na zajímavá, aktuální a významná odborná témata určená především studentům, členům skupiny a široké odborné společnosti

 

Dne 8.5.1990 se Odborná skupina letecká vyčlenila z nově ustaveného občanského sdružení Strojnické společnosti jako rovněž samostatné občanské sdružení OSL na volebním shromáždění, konaném v Národním domě na Smíchově, kterého se zúčastnilo téměř 2000 delegátů v poměru jeden delegát na 10 členů, zastupujících celou členskou základnu bývalé Odborné skupiny letecké ČSVTS. Na tomto volebním a ustavujícím shromáždění byl zvolen prezidentem OSL Ing. Daniel Hanus, CSc., vedoucí oborového zaměření Letecké motory na Katedře letadel FS ČVUT v Praze.

 

V době svého ustavení v roce 1990 měla OSL více než 20000 členů a sdružovala následující letecké výrobní závody, výzkum, provozní organizace a vysoké školy:

 • Aero Vodochody
 • VZLÚ Praha – Letňany
 • Letov – Letňany
 • Motorlet – Jinonice
 • Letecké opravny – Malešice
 • Letecké opravny - Kbely
 • Mikrotechna – Modřany
 • Technometra Radotín
 • Technometra Hostivař
 • Avia – Letňany
 • Čenkovské strojírny – Čenkov
 • Jihlavan – Jihlava
 • Jihostroj – Velešín
 • Moravan – Otrokovice
 • MESIT – Uherské Hradiště
 • První brněnská strojírna – Velká Bíteš
 • LET – Kunovice
 • Aerotechnik – Kunovice
 • MORA Moravia – Mariánské údolí
 • Orličan – Sopotnice
 • Československá správa letišť – Praha Ruzyně
 • Letiště Praha – Ruzyně
 • Řízení letového provozu – Praha 1 – Smetanovo nábřeží č. 334/4
 • Státní letecká inspekce ČSR
 • Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví
 • Letectvo Armády ČSR
 • FS ČVUT v Praze, Katedra letadel
 • FSI VUT v Brně, katedra letadel
 • VA v Brně
 • Považské strojárně – Letecké motory (DV2) – Považská Bystrica, Slovenská republika
 • VŠD – katedra leteckej dopravy – Žilina, Slovenská republika
 • Vysoká vojenská letecká škola – Košice, Slovenská republika

 

V prvních letech po ustavení OSL pracovaly v uvedených institucích pobočky OSL. Prezidium OSL tvořili zvolení členové z nejpočetnějších poboček, celkem cca 20 členů. V prvních letech se konaly pravidelné schůze Prezidia OSL každé čtvrté úterý v měsíci v zasedací síni ŘLP v Praze 1 na Smetanově nábřeží 4. Úterý bylo vybráno proto, aby se jednání mohli zúčastnit členové prezidia z Moravy, z poboček LET Kunovice, MESIT Uherské Hradiště a Moravan Otrokovice, kteří se do Prahy a zpět dopravovali letadlem L410 LETu Kunovice, které létalo v úterý na letiště Kbely a dopravovalo vedení moravských podniků na jednání Generálního ředitelství AERO do Letňan.

 

Po přestěhování generálního ředitelství ŘLP do Ruzyně a dále pak do Jenče byla přesunuta jednání prezidia na Katedru letadel FS ČVUT v Praze, na Karlovo náměstí 13. OSL v té době prodělávala stejně jako český letecký průmysl silný útlum způsobený likvidací převážné části letecké výroby a z toho vyplývajícího snižování stavu zaměstnanců. Přesto se díky nadšení zbývajících kolegyň a kolegů podařilo udržet aktivity OSL a zajistit tak její existenci.

 

Naprosto výjimečnou patnáctiletou periodou aktivit OSL mezi lety 1992 až 2007 bylo pořádání besed s československými leteckými válečnými veterány pro studenty a širokou veřejnost na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze v Dejvicích ve spolupráci s mimořádnou osobností, panem Ing. Janem Horalem, nositelem francouzského řádu Rytíř čestné legie a Řádu britského impéria, který významně přispěl k realizaci setkání více než 15 výjimečných leteckých osobností s mládeží a pomohl tak předat mladé generaci poselství lásky k vlasti a k demokracii. Na organizaci těchto besed, které tvoří jednu z nejslavnějších kapitol činnosti OSL, se ze strany OSL významně podílel pan Jiří Barda.

 

OSL byla v souvislosti s pořádáním těchto slavnostních setkání vysoce poctěna tím, že významné osobnosti z řad leteckých válečných veteránů bojujících v řadách RAF, vojenského letectva SSSR a prvního československého samostatného stíhacího pluku, přijali nabídku čestného členství OSL a nositeli čestného členství OSL jsou: Gen.por. Ing. František Fajtl, DFC, Gen.por. Frantiušek Peřina, Gen.mj. Stanislav Hlučka,  Gen.mj. Alois Šiška, Ing. Jan Horal, kteří bohužel řady OSL již opustili a současná žijící čestná členka paní Ing. Vlasta Šišková. Dřívější odborné rozpravy organizované Prof. Janem Jerie pokračovaly formou besed s domácími i zahraničními hosty. Významně se na organizaci besed podíleli vedle Jiřího Bardy také Ing. Josef Maršálek a Ing. Josef Kubeš.

 

Vysoké renomé si OSL udržuje také aktivní spoluprací s významnými domácími i zahraničními institucemi. Byly navázány kontakty a spolupráce s Americkým institutem pro letectví a astronautiku AIAA, Čínskou společností pro letectví a astronautiku CSAA, Mezinárodní společností pro letecké motory ISABE a plné členství v Evropské radě leteckých a kosmických společností CEAS. OSL udržuje v rámci svého členství v ČSVTS a ve FEANI kontakty se všemi významnými leteckými a kosmickými inženýrskými institucemi na celém světě.