Členové

Odborné zaměření
Daniel Hanus's picture

Doc. Ing. Daniel Hanus, EUR ING, AFAIAA

President

Aeronautics, Aircraft propulsion, Aero engines, Internal aerodynamics and thermodynamics
Jan Roháč's picture

Doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.

Vicepresident

Avionics, navigation systems, sensors and their modeling, measurement instrumentation, data processing
David Hlaváček's picture

Ing. David Hlaváček, Ph.D.

Secretary

Numerická simulace proudění, aerodynamika a termodynamika lopatkových strojů
Josef Adamec's picture

Doc. Ing. Josef Adamec, CSc.Engines with internal combustion, aircraft engines, compressible and non-compressible fluid flow, non-stationary fluid flow, ecology, hemodynamics.
Luděk Beňo's picture

doc. Ing. Luděk Beňo, CSc.profesionální pilotní výcvik, letová způsobilost
Michal Čížek's picture

Ing. Michal Čížek,Letecké motory
Petr Desort's picture

Ing. Petr Desort,Letectví
Tomáš Duša's picture

Ing. Tomáš Duša,Satelitní navigace
Ladislav Keller's picture

Ing. Ladislav Keller,profesionální pilot
Karel Mündel's picture

Ing. Karel Mündel,avionika civilních letadel, aplikace pro EFB
Martin Paloda's picture

Ing. Martin Paloda, CSc.Design and architecture of civil and military aircraft and their modifications.
Miroslav Svítek's picture

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek,Inteligentní dopravní systémy, dopravní telematika
Katarína Szentkeresztiová's picture

Ing. Katarína Szentkeresztiová,Safety
Peter Vittek's picture

Ing. Peter Vittek, Ph.D.Aviation Safety
Jaromír Volf's picture

prof. Ing. DrSc. Jaromír Volf,elektrotechnika, elektronické, mikroelektronické a mikroprocesorové systémy, senzorová technika - taktilní čidla a snímače pro automatizaci, robotizaci, medicínu a biomechaniku, speciální měření pro robotiku a biomechaniku, teorie řízení.